Blauwalg vergiftiging

Blauwalg hond, een ‘frisse’ duik met nare gevolgen.

Zwemmen en blauwalg (blauwwier) vergiftiging

 • Honden zwemmen graag in de zomer. Blauwalg kan de zwempartij achteraf behoorlijk verpesten.
 • Blauwalg (een cyanobacterie) komt van nature voor in zoet en zout water.
 • In het water vormen de bacteriën een ‘algenmat’ die bestaat uit kolonies of lange draden. De alg groeit het best in stilstaand water van 20 tot 30 graden Celsius.
 • Een overmaat aan blauwalg is een signaal dat er iets mis is met de waterkwaliteit. Het vormt een dikke blauw-groene of rood-bruine drap die op het water drijft.
 • Als de algenlaag te dik wordt sterven de algen (of blauwwieren) af, waarbij giftige stoffen vrijkomen. De vrijgekomen gifstoffen kunnen schadelijk zijn voor dier en mens.
 • Honden en kinderen lopen een groter risico zich te vergiftigen, omdat ze tijdens het zwemmen en spelen in het water vaak meer afgebroken deeltjes van de algenmat inslikken.
 • Niet alle blauwalgen zijn giftig.

Stilstaand water met blauwalg

Blauwalg kan in de zomer ook ontstaan in bijvoorbeeld een waterbak of ander stilstaand water. De hond vergiftigt zich als hij van het water drinkt.

In warm, stilstaand en ondiep water kan een overmaat aan blauwalg (cyanobacterie) of plaagalg (dinoflagellaat) ontstaan. Een hond kan de gifstoffen van de afgestorven algen binnenkrijgen tijdens het zwemmen of door besmet water te drinken.

 

Verschijnselen | symptomen van blauwalgvergiftiging

 • De wisselende verschijnselen worden binnen 12 uur na het zwemmen zichtbaar.
 • Huiduitslag en/of irritatie van de slijmvliezen van de ogen, neus en mond.
 • Misselijkheid, braken en/of diarree.
 • Trillen, soms stuiptrekkingen.
 • Ademhalingsproblemen.
 • Verlamming.
 • Soms binnen enkele uren na opname dodelijk.
 • De ernst van de verschijnselen is afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen gifstof.

Vergiftiging door dinoflagellaat (plaagalg)

Sinds juli 2012 komt er in Nederland naast blauwalg ook een plaagalg (dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii) voor. Het door de plaagalg geproduceerde neurotoxine, is een gifstof die de werking van het zenuwstelsel ernstig verstoord.

Controle van het zwemwater in Nederland

 • Zwemwater wordt in Nederland regelmatig gecontroleerd op blauwalg.
 • Er is geen controle op de soort blauwalg!
 • Blauwalg kan niet worden bestreden. Het verdwijnt vanzelf als de temperatuur weer daalt.
 • Klik hier voor een lijst met door de overheid gecontroleerde zwemwaterlocaties.

Advies | tip als uw hond ziek wordt na het zwemmen

Is uw hond ziek geworden na het zwemmen of drinken van water buiten, neem dan contact met ons op.

 • Laat uw hond ’s zomers niet zwemmen in stilstaand water. Heeft uw vriend toch een duik genomen; voorkom dat hij van het water drinkt.
 • Spoel de vacht met schoon water.
 • Was de hond bij thuiskomst met shampoo.
 • Maak melding bij de gemeente of het waterschap als u verdacht oppervlaktewater (bv zwem- of viswater) aantreft.
Terug naar informatie over de hond