Snurken puppy

Inspiratoire stridor van de voorste luchtwegen bij een Jack Russell pup. Of te wel een snurkend geluid vanuit de neus of keel tijdens het inademen. Dit kan verschillende (medische) oorzaken hebben. Deze pup 'snurkt' alleen als hij slaapt. Als hij wakker is, ook tijdens het rennen en spelen, heeft hij nergens last van.

Terug naar informatie over de hond