Vossenlintworm

Toegenomen risico voor mens en dier op een vossenlintwormbesmetting.

Echinococcus multilocularis (vossenlintworm) is een risico voor mens en dier

  • De vossenlintworm is niet alleen besmettelijk voor honden en katten maar ook voor mensen.
  • De kans om in Nederland besmet te worden wordt steeds groter!

Recent onderzoek van het RIVM* laat zien dat de prevalentie** van de vossenlintwormbesmetting onder vossen in de buitengebieden van Maastricht fors is toegenomen vergeleken met 5-6 jaar geleden.

De prevalentie is nu op het niveau van de hoog-endemische gebieden in Centraal Europa.
Dit betekent dat de kans op infecties bij mens en dier zijn toegenomen, en hoewel de kans op infectie klein is, is de ernst van de ziekte dusdanig dat berichtgeving (inclusief voorzorgsmaatregelen) richting dierenartsen en eigenaren op zijn plaats is.

  • Update 23 april 2014: Onderzoek van het  RIVM toonde in 2013 een stijging aan van het aantal met E. multilocularis besmette vossen in de buitengebieden van Maastricht. De lintworm is aangetroffen bij 19 van de 37 onderzochte vossen (51%) uit het Savelsbos en Geuldal in Zuid-Limburg. Bij het onderzoek in 2005-2006 was dit maar 9% (15 van de 166 onderzochte vossen). Het onderzoek is afgerond, definitieve resultaten worden over enkele maanden gepubliceerd. De voorlopige resultaten laten al een forse stijging (ongeveer 40%) van het percentage besmette vossen zien ten opzichte van het percentage aangetoond in 2005-2006.

  • Update november 2016: Het wordt mensen afgeraden om rauwe bessen (bv. bramen) of paddenstoelen te eten in gebieden in Nederland waar lintworm bij de vos is aangetoond (delen van ZuidLimburg en OostGroningen).

Voor meer informatie over de vossenlintworm kunt u hier de publieksvoorlichting van het RIVM bekijken 

Voor meer informatie over wormen bij de hond klik hier.

* RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

** Prevalentie: totaal aantal ziektegevallen van een bepaalde ziekte in een bepaald gebied.

Uit de nieuwsbrief van de KNMvD 04-07-2013

De parasiet Echinococcus multilocularis of vossenlintworm

  • E. multilocularis is een kleine lintworm.
  • In Nederland komt deze lintworm nu nog enkel voor in Zuid-Limburg en Groningen.
  • Deze lintworm leeft in de darmen van een besmette vos.
  • In het wild levende muizen en ratten maar ook honden en katten kunnen besmet worden met deze parasiet.
  • Bij de mens is een besmetting zeldzaam.
  • De vossenlintworm verspreidt zich via de ontlasting. Stukjes lintworm met daarin eitjes verspreiden zich via bosvruchten, valfruit of wilde paddestoelen naar een nieuwe gastheer.
Terug naar informatie over de hond