Epilepsie door geluid

Nieuw syndroom bij de kat

  • Katten blijken, net als mensen, van bepaalde geluiden een epileptische aanval te kunnen krijgen.
  • Dit wordt het FARS (Feline audiogenic reflex seizures) of ‘Tom en Jerry’ syndroom genoemd.
Terug naar informatie over de kat