Vleermuis rabiësprotocol

Vleermuis hondsdolheid protocol wijziging | update april 2014

  • De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) geeft het CVI (Centraal Veterinair Instituut) opdracht dode of levende vleermuizen te onderzoeken op hondsdolheid (rabiës).
  • Vleermuizen worden nog enkel onderzocht als er risicocontact is geweest met mensen.
  • Er wordt GEEN onderzoek meer gedaan als er contact is geweest met een huisdier.

Presentje van de kat?

  • Het kan zo maar zijn, dat uw kat met een vleermuis thuis komt. Of dat u er zelf een aantreft. In dit geval kreeg ik het diertje cadeau van een van mijn katten.
  • Vleermuizen kunnen drager van rabiës (hondsdolheid) zijn. Niet alle vleermuissoorten in Nederland dragen het virus bij zich.
  • Van met name de laatvliegers testen 15 tot 20% positief op EBLV (European Bat Lyssa Virus). Sporadisch wordt een positieve meervleermuis aangetroffen.
  • Dit is een ruige veldvleermuis, een soort waarbij besmetting in Nederland nog nooit is aangetoond. In Nederland komen dwergvleermuizen het vaakst voor, deze zijn tot nu toe altijd negatief op het virus getest.

Advies | tip

Is uw huisdier in contact geweest met een vleermuis, neem dan contact met ons op.

Terug naar informatie over de kat