Zwarte lijst zoogdieren

Heeft u altijd al een bizon of een bruine beer willen hebben?

  • Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) heeft een lijst opgesteld van zoogdieren die niet meer als huisdier gehouden mogen worden.
  • De invoering is per 1 februari 2015.
  • Het houden van meerdere soorten zoogdieren wordt verboden.
  • Wilt u weten welke zoogdieren waarschijnlijk op deze lijst staan?  
  • Wilt u weten of uw huisdier op de lijst voorkomt?
  • De witbuikegel en nerts mogen vanaf 1 februari 2015 in Nederland tóch als huisdier gehouden worden.

Dieren die als huisdier gehouden mogen worden

Terug naar informatie over vogels en bijzondere dieren